Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého rozšířeného senátu)

10. listopadu 2021(*)

„Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Obecné a specializované vyhledávání výrobků na internetu – Rozhodnutí, kterým se konstatuje protiprávní jednání, které je v rozporu s článkem 102 SFEU a s článkem 54 Dohody o EHP – Zneužití prostřednictvím pákového efektu – Hospodářská soutěž na základě výkonnosti nebo protisoutěžní praktika – Podmínky přístupu soutěžitelů ke službě dominantního podniku, jejíž používání nelze účinně nahradit – Upřednostňované zobrazování výsledků vlastního specializovaného vyhledávače dominantním podnikem – Účinky – Potřeba vyhotovení hypotetického srovnávacího scénáře – Neexistence – Objektivní odůvodnění – Neexistence – Možnost uložení pokuty s ohledem na určité okolnosti – Pokyny pro výpočet pokut – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

Ve věci T‑612/17,

Google LLC, dříve Google Inc., se sídlem v Mountain View, Kalifornie (Spojené státy),

Alphabet, Inc., se sídlem v Mountain View,

zastoupené T. Grafem, R. Sneldersem, C. Thomasem, K. Fountoukakos-Kyriakakosem, advokáty, R. O’Donoghuem, M. Pickfordem, QC, a D. Piccininem, barrister,

žalobkyně,

podporované

Computer & Communications Industry Association, se sídlem ve Washingtonu, DC (Spojené státy), zastoupenému J. Killickem a A. Komninosem, advokáty,

vedlejším účastníkem,

proti

Evropské komisi, zastoupené T. Christoforouem, N. Khanem, A. Dawesem, H. Leupoldem a C. Urraca Caviedesem, jako zmocněnci,

žalované,

podporované

Německou spolkovou republikou, zastoupenou J. Möllerem, S. Heimerl a S. Costanzo, jako zmocněnci,

Kontrolním úřadem ESVO, zastoupeným C. Zatschlerem a C. Simpson, jako zmocněnci,

Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC), se sídlem v Bruselu (Belgie), zastoupenou A. Fratinim, advokátem,

Infederation Ltd, se sídlem v Crowthorne (Spojené království), zastoupenou A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliamem, solicitors, a T. Vinjem, advokátem,

Kelkoo, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupenou J. Koponenem a B. Meyringem, advokáty,

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, se sídlem v Berlíně (Německo), zastoupenou T. Höppnerem, profesorem, P. Westerhoffem a J. Weberem, advokáty,

Visual Meta GmbH, se sídlem v Berlíně, zastoupenou T. Höppnerem, profesorem, a P. Westerhoffem, advokátem,

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, dříve Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger  eV, se sídlem v Berlíně, zastoupenou T. Höppnerem, profesorem, a P. Westerhoffem, advokátem,

a

Twenga, se sídlem v Paříži, zastoupenou L. Godfroidem, S. Hautbourgem a S. Pelsym, advokáty,

vedlejšími účastníky,

jejímž předmětem je návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2017) 4444 final ze dne 27. června 2017 v řízení podle článku 102 SFEU a článku 54 Dohody o EHP [věc AT.39740 – Google search (Shopping)] a podpůrně na zrušení nebo snížení pokuty uložené žalobkyním,

TRIBUNÁL (devátý rozšířený senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, L. Madise (zpravodaj), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Artemiou, radová,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném ve dnech 12., 13. a 14. února 2020,

vydává tento

Rozsudek

I.      Skutečnosti předcházející sporu

A.      Kontext

1        Společnost Google LLC, dříve Google Inc., je americká společnost se zaměřením na výrobky a služby spojené s využíváním internetu. Tato společnost je především známa pro svůj vyhledávač, který umožňuje uživatelům internetu (dále podle kontextu rovněž jen „uživatelé“ nebo „spotřebitelé“) za pomocí prohlížeče, který používají, a prostřednictvím hypertextových odkazů najít a dostat se na internetové stránky odpovídající jejich potřebám. Od 2. října 2015 je společnost Google LLC stoprocentní dceřinou společností společnosti Alphabet, Inc., hlavní mateřské společnosti ve skupině (dále společně jen „Google“).

2        Vyhledávač společnosti Google, dostupný na adrese www.google.com nebo na podobných adresách s národními koncovkami, umožňuje získat výsledky vyhledávání uvedené na stránkách zobrazených na obrazovkách uživatelů internetu. Tyto výsledky jsou buď vybrány uvedeným vyhledávačem na základě obecných kritérií, aniž stránky, na které odkazují, platí společnosti Google odměnu za zobrazení (dále jen „výsledky obecného vyhledávání“ nebo „obecné výsledky vyhledávání“), nebo jsou vybrány na základě logiky zaměřené na konkrétní druh vyhledávání (dále jen „výsledky specializovaného vyhledávání“). Výsledky specializovaného vyhledávání se mohou případně objevit bez zvláštního kroku uživatele internetu s výsledky obecného vyhledávání na téže stránce (dále jen „stránka/stránky obecných výsledků) nebo se objevit samostatně na žádost uživatele internetu ze specializované stránky vyhledávače Google nebo po aktivaci odkazů v určitých oblastech jejích stránek s obecnými výsledky. Společnost Google vyvinula různé specializované služby vyhledávání, například pro zprávy, pro informace a komerční nabídky místního charakteru, pro letecké zájezdy nebo pro nákup výrobků. Právě o tuto posledně uvedenou kategorii se jedná v projednávané věci.

3        Služby specializovaného vyhledávání za účelem nákupu výrobků (dále jen „služby srovnání výrobků“ nebo „srovnávače výrobků“) samy o sobě neprodávají výrobky, ale srovnávají a vybírají nabídky prodávajících na internetu, kteří nabízejí vyhledávaný výrobek. Tito prodávající mohou být přímými prodávajícími nebo prodejními platformami, které shromažďují nabídky od více prodávajících a u kterých je možné okamžitě objednat vyhledávaný výrobek (mezi nejznámější patří eBay, Amazon, PriceMinister nebo Fnac).

4        Stejně jako v případě výsledků obecného vyhledávání mohou výsledky specializovaného vyhledávání zahrnovat výsledky, které jsou též označovány jako „přirozené“ a nezávislé na platbách od internetových stránek, na které odkazují, a to i tehdy pokud jsou těmito stránkami stránky obchodníků. Pořadí, ve kterém jsou tyto přirozené výsledky zobrazeny na stránkách s výsledky, je také nezávislé na platbách.

5        Na stránkách s výsledky společnosti Google, stejně jako na stránkách s výsledky jiných vyhledávačů, se objevují také výsledky, které jsou naopak spojeny s platbami od internetových stránek, na které odkazují. Tyto výsledky, běžně označované jako „reklamy“ (v angličtině zkráceně „ads“), také souvisejí s vyhledáváním prováděným uživatelem internetu a odlišují se od přirozených výsledků obecného vyhledávání nebo specializovaného vyhledávání, například slovy „reklama“ nebo „sponzorováno“. Zobrazují se buď na zvláštních místech na stránkách s výsledky, nebo mezi ostatními výsledky. Mohou to být výsledky specializovaného vyhledávání, a z tohoto důvodu jsou některé služby specializovaného vyhledávání společnosti Google založeny na systému placeného zobrazení. Jejich zobrazení je spojeno s platebními závazky inzerentů převzatými v rámci aukcí. Případně se použijí další kritéria výběru. Inzerenti platí společnosti Google, pokud uživatel internetu kliknutím aktivuje hypertextový odkaz v jejich reklamě, který odkazuje na jejich vlastní internetovou stránku.

6        Stránky s obecnými výsledky společnosti Google mohou obsahovat nebo obsahovaly všechny druhy výsledků uvedené v bodech 2 až 5 výše. Jak je rovněž uvedeno v bodě 2 výše, výsledky specializovaného vyhledávání, ať již přirozené výsledky nebo reklamy, se mohou rovněž objevit samostatně na specializované stránce s výsledky v návaznosti na požadavek zadaný uživatelem internetu na specializované stránce s vyhledáváním vyhledávače společnosti Google nebo po aktivaci odkazů v určitých oblastech jejích obecných stránek s výsledky.

7        Služby obecného vyhledávání a služby specializovaného vyhledávání poskytují nebo poskytovaly i jiné vyhledávače než Google, jako jsou Alta Vista, Yahoo, Bing nebo Qwant. Kromě toho existují zvláštní vyhledávače pro srovnání výrobků, jako jsou Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo nebo Prix.net.

8        Podle vysvětlení poskytnutých společností Google, která nebyla zpochybněna, začala tato společnost v roce 2002 poskytovat uživatelům internetu službu srovnání výrobků, a to souběžně s jinými vyhledávači, jako jsou Alta Vista, Yahoo, AskJeeves nebo America On Line (AOL), nebo později. Tyto iniciativy reagovaly na zjištění, že postupy, které dosud používaly vyhledávače, neposkytovaly nutně nejrelevantnější výsledky jako odpověď na konkrétní vyhledávání, jako bylo vyhledávání týkající se zpráv nebo koupě výrobků. Společnost Google tak začala poskytovat výsledky srovnání výrobků (dále jen „výsledky pro výrobky“) počínaje koncem roku 2002 ve Spojených státech, a poté, přibližně o dva roky později, postupně v některých zemích v Evropě. Tyto výsledky nebyly výsledky jejích obvyklých algoritmů obecného vyhledávání používaných na informace uvedené na internetových stránkách, které jsou nejprve získány postupem nazvaným „crawling“, který spočívá v procházení internetového obsahu společností Google pro účely indexace, poté jsou vybrány pro účely vložení do „webového indexu“ společnosti Google, a nakonec seřazeny podle jejich relevance pro jejich zobrazení v reakci na požadavek uživatele internetu, ale výsledky specifických algoritmů použitých na informace obsažené v databázi naplňované samotnými prodávajícími, nazvané „produktový index“. Tyto výsledky byly nejprve poskytovány prostřednictvím stránky specializovaného vyhledávání, nazvané Froogle, která se liší od stránky obecného vyhledávání vyhledávače, a poté od roku 2003 ve Spojených státech a od roku 2005 v některých zemích v Evropě také pomocí stránky obecného vyhledávání vyhledávače. V tomto posledně uvedeném případě byly zobrazené výsledky pro výrobky seskupeny v rámci obecných stránek s výsledky v takzvaném Product OneBox (dále jen „Product OneBox“), umístěném pod reklamami zobrazenými v horní nebo boční části stránky nebo vedle těchto reklam a nad výsledky obecného vyhledávání, jak je znázorněno na následující ilustraci s doplněnými popisky, poskytnuté společností Google:

Image not found

9        Pokud totiž uživatel internetu použil k formulaci svého požadavku týkajícího se výrobku stránku obecného vyhledávání, zahrnovaly odpovědi poskytnuté vyhledávačem jak odpovědi vyplývající ze specializovaného vyhledávání, tak odpovědi vyplývající z obecného vyhledávání. Když uživatel internetu klikl na odkaz výsledku Product OneBox, byl přímo přesměrován na příslušnou internetovou stránku prodávajícího vyhledávaného výrobku umožňující nákup tohoto výrobku. Kromě toho zvláštní odkaz v rámci Product OneBox umožňoval přesměrování na stránku s výsledky Froogle s rozšířeným výběrem specializovaných výsledků pro výrobky. Společnost Google uvádí, že naproti tomu nebyly výsledky Froogle nikdy zahrnuty do výsledků obecného vyhledávání, zatímco výsledky jiných specializovaných vyhledávačů pro srovnání výrobků do nich zahrnuty být mohly.

10      Společnost Google uvádí, že od roku 2007 změnila způsob, jakým byly vytvářeny výsledky pro výrobky.

11      Při příležitosti těchto změn společnost Google opustila název Froogle a nahradila jej názvem Product Search pro své specializované stránky vyhledávání a s výsledky srovnávání výrobků.

12      Pokud jde o výsledky pro výrobky zobrazené ze stránky obecného vyhledávání na obecné stránky s výsledky, společnost Google obohatila obsah Product OneBox tím, že do něj doplnila fotografie. Společnost Google poskytuje v tomto ohledu následující ilustraci prvního druhu doplnění fotografií:

Image not found

13      Společnost Google také diverzifikovala možné výsledky kliknutí na zobrazený odkaz na výsledek: v závislosti na případu byl uživatel internetu stejně jako dříve přímo přesměrován na příslušnou internetovou stránku prodávajícího vyhledávaného výrobku umožňující nákup tohoto výrobku, nebo byl přesměrován na specializovanou stránku výsledků Product Search proto, aby získal více nabídek stejného výrobku. Product Onebox byl postupně přejmenován v jednotlivých zemích na Product Universal (dále jen „Product Universal“) (například v roce 2008 ve Spojeném království a v Německu) a současně se zvýšila její atraktivita. Společnost Google poskytuje následující ilustraci dvou variant Product Universal s doplněnými popisky:

Image not found

14      Kromě toho společnost Google vytvořila mechanismus nazvaný Universal Search, který umožňuje v případě identifikace vyhledávání za účelem nákupu výrobku upřednostnit na obecné stránce s výsledky výrobky zahrnuté v Product Onebox, a poté v Product Universal, oproti výsledkům obecného vyhledávání.

15      Pokud jde o výsledky pro výrobky spojené s platbami, které se zobrazovaly na jejích stránkách s výsledky, společnost Google zavedla od září 2010 v Evropě obohacený formát ve srovnání s reklamami obsahujícími pouze text (text ads v angličtině, dále jen „textové reklamy“), které se dosud zobrazovaly. Podle volby inzerenta se uživateli internetu po kliknutí na text zobrazily ve zvětšeném formátu oproti původní textové reklamě fotografie vyhledávaných výrobků a jejich ceny nabízené inzerentem. Společnost Google poskytuje ilustraci takto vyvinuté textové reklamy s přidanými popisky: