Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. ožujka 2021. uputilo Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Republika Slovenija

(predmet C-186/21)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Upravno sodišče Republike Slovenije

Stranke

Tužitelj: J. A.

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

Treba li članak 8. stavak 3. točku (d) Direktive o prihvatu II1 tumačiti na način da se izrazom „uključujući i” u objektivne kriterije izričito svrstava okolnost da je „podnositelj zahtjeva već imao mogućnost započeti postupak za azil”?

Ako je odgovor na to pitanje niječan, treba li članak 8. stavak 3. točku (d) Direktive o prihvatu II tumačiti na način da je u opisanim okolnostima zadržavanje prihvatljivo samo na temelju unaprijed utvrđenih objektivnih kriterija i prethodnog utvrđenja da je podnositelj zahtjeva već imao mogućnost podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, a na temelju čega se može zaključiti da postoji osnovana pretpostavka da je navedeni zahtjev podnesen samo da bi se odgodila ili otežala odluka o vraćanju?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.)