Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 septembrie 2011 - AZ/Comisia

(Cauza F-26/10)1

(Funcţie publică - Promovare - Exerciţiul de promovare 2009 - Capacitatea de a lucra într-o a treia limbă - Existenţa unei proceduri disciplinare - Excludere din cadrul exerciţiului de promovare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AZ (Thionville, Franța) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Comisia (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de excludere a reclamantului din cadrul exerciţiului de promovare 2009 şi obligarea Comisiei la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moral

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

AZ suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 179, 3.7.2010, p. 58.