Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. március 10-i ítélete – Begue és társai kontra Bizottság

(F-27/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – A rendszeres készenléti szolgálatra köteles munkavállalóknak fizetett juttatás – A személyzeti szabályzat 55. és 56b. cikke – 495/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Christian Begue (Marcy, Franciaország) és társai (képviselő: A. Woimant ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A személyzeti szabályzat 56b. cikkében szereplő készenléti juttatásnak a felperesek részére visszamenőlegesen történő fizetését megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felperesek maguk viselik saját költségeiket, és kötelesek viselni a Bizottság költségeit.

____________

1 HL C 179., 2010.7.3., 58. o.