Language of document :

Tožba, vložena 21. aprila 2010 - Kaskarelis proti Komisiji

(Zadeva F-24/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena dodelitev izselitvenega dodatka, nadomestila za nastanitev in povračila potnih stroškov.

Predloga tožeče stranke

Odločba Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), s katero je bila zavrnjena dodelitev izselitvenega dodatka, nadomestila za nastanitev in povračila potnih stroškov, ter odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (AHCC), s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________