Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 16.9.2011 – Van Arum v. parlamentti

(Asia F-130/07)1

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 92, 12.4.2008, s. 48.