Language of document :

2011 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Van Arum prieš Parlamentą

(Byla F-138/07)1

Proceso kalba: olandų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 92, 2008 4 12, p. 48.