Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2011 – Van Arum / Parlement

(Zaak F-138/07)1

Procestaal: Nederlands

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 92 van 12/04/2008, blz. 48.