Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN


16 september 2011


Zaak F‑138/07


Rinse van Arum

tegen

Europees Parlement

„Doorhaling”

Betreft:      Bij op 20 juli 2011 bij de griffie van het Gerecht binnengekomen brief heeft Van Arum het Gerecht meegedeeld dat hij, gelet op de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 28 juni 2011 in zaak T‑454/09 P, Van Arum/Parlement, afstand deed van het onderhavige krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA ingestelde beroep.

Beslissing:      Zaak F‑138/07, Van Arum/Parlement, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.