Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 16. septembra 2011

Vec F‑138/07

Rinse van Arum

proti

Európskemu parlamentu

„Výmaz“

Predmet:      Listom doručeným do kancelárie Súdu pre verejnú službu 20. júla 2011 R. van Arum oznámil Súdu pre verejnú službu, že so zreteľom na uznesenie vydané Všeobecným súdom Európskej únie 28. júna 2011 vo veci T‑454/09 P, van Arum/Parlament, berie späť žalobu podanú podľa článkov 236 ES a 152 AE

Rozhodnutie:      Vec F‑138/07, van Arum/Parlement, sa vymazáva z registra Súdu pre verejnú službu. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.