Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 16 september 2011

Mål F‑138/07

Rinse van Arum

mot

Europaparlamentet

”Avskrivning”

Saken:      Genom skrivelse som inkom till personaldomstolens kansli den 20 juli 2011, underrättade van Arum personaldomstolen om att han, med beaktande av beslutet från Europeiska unionens tribunal av den 28 juni 2011 i mål T-454/09 P, van Arum mot parlamentet, återkallar sin talan i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA.

Beslut:      Mål F‑138/07, van Arum mot parlamentet, avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen. Vardera parten ska bära sin kostnad.