Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 26-i végzése - Nijs kontra Számvevőszék

(F-136/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előzetes panasz - Hiány - Keresetindítási határidő - Késedelem - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: kezdetben F. Rollinger, majd F. Rollinger és A. Hertzog ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2007. szeptember 5-i, a felperest fegyelmi eljárás következtében az AD 9 besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába visszaminősítő, másrészt a felperes felfüggesztéséről, vele szemben igazgatási vizsgálat megindításáról, valamint 2007. évi, AD 11 besorolási fokozatba történő előléptetésének mellőzéséről szóló határozatainak megsemmisítése - Vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant -elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Bart Nijst kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL C 79., 2008.3.29., 37. o.