Language of document :

2007. december 6-án benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-136/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Aalst, Belgium) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2007. szeptember 5-i, a felperest fegyelmi eljárás következtében az AD 9 besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába visszaminősítő, másrészt a felperes felfüggesztéséről, vele szemben igazgatási vizsgálat megindításáról, valamint 2007. évi, AD 11 besorolási fokozatba történő előléptetésének mellőzéséről szóló határozatainak megsemmisítése. Vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2007. szeptember 5-i, a felperesnek a 2006. szeptember 6-án megindított fegyelmi eljárás következtében az AD 9 besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába történő visszaminősítéséről szóló határozatát;

a Törvényszék semmisítse meg az ehhez kapcsolódó és utólag hozott határozatokat, többek között a felperes tisztségéből való felfüggesztését kimondó 2006. szeptember 26-i, a felperessel szemben igazgatási vizsgálat megindításáról szóló 2007. szeptember 27-i, és a felperes 2007. évi, AD 11 besorolási fokozatba történő előléptetését mellőző határozatát;

a Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék zárt ülésének Michel Hervé megbízatását 2007. július 1-jétől újabb hat évre meghosszabbító, 2007. március 8-i határozatát;

a Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperest a fegyelmi eljárás során és azt követően ért 10 000 euró összegű nem vagyoni kár megtérítésére, valamint annak a vagyoni kárnak a megtérítésére amelyet a felperes által az utolsó előléptetési határozatok hatálybalépése óta felvett és azon illetmények között fennálló különbség alkot, amelyekre a felperes az említett határozatok hatálybalépésekor történő előléptetése esetén jogosult lett volna;

a Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a költségek viselésére.

____________