Language of document :

Acțiune introdusă la 6 decembrie 2007 - Nijs/Curtea de Conturi

(Cauza F-136/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea Europeană de Conturi

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea, pe de o parte, a deciziei Autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 5 septembrie 2007 privind retrogradarea reclamantului la gradul AD 9 a cincea treaptă ca urmare a unei proceduri disciplinare, și, pe de altă parte, a deciziilor de suspendare a acestuia din funcție, de deschidere a unei anchete administrative împotriva sa și de nepromovare în gradul AD 11 în 2007 - Cerere de reparare a prejudiciului moral și material

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei explicite a AIPN din 5 septembrie 2007 privind retrogradarea reclamantului la gradul AD 9 a cincea treaptă ca urmare a procedurii disciplinare inițiate la 27 septembrie 2006;

anularea deciziilor conexe și subsecvente, în special a celei din 26 septembrie 2006 de suspendare a reclamantului din funcție, a celei din 27 septembrie 2007 de deschidere a unei anchete administrative împotriva sa și a celei de nepromovare în gradul AD 11 în 2007;

anularea deciziei din ședința restrânsă a Curții de Conturi din 8 martie 2007 de reînnoire la 1 iulie 2007 a mandatului domnului Michel Hervé pentru o perioadă de șase ani;

obligarea Curții de Conturi la plata sumei de 10 000 de euro către reclamant cu titlu de prejudiciu moral suferit în timpul și ca urmare a procedurii disciplinare, precum și cu titlu de reparare a prejudiciului material reprezentând diferența dintre salariul primit de la data producerii efectelor ultimelor decizii de promovare și cel la care ar fi avut dreptul în cazul promovării la acea dată;

obligarea Curții Europene de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

____________