Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 4. decembrī - Sergio u.c./Komisija

(lieta F-137/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giovanni Sergio, Brisele (Beļģija), un citi (pārstāvis - M. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

"Arodbiedrību un profesionālo organizāciju (APO) un Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta (ĢD ADMIN) nodomu protokola", kā arī iecēlējinstitūcijas lēmumu, kuri apstiprināti ar 2006. gada 19. decembra protokolu, un 2006. gada 14. novembra lēmuma atcelšana - Prasība par simbolisku zaudējumu atlīdzību viena eiro apmērā

Prasītāju prasījumi

atcelt "Arodbiedrību un profesionālo organizāciju (OSP) un ĢD ADMIN nodomu protokolu par pabalstu personāla pārstāvniecībai 2006. gadā", kas paziņots Alianses sekretāram, kā arī Federālās arodbiedrību apvienības (USF) un Eiropas valsts dienesta federācijas (FFPE) prezidentiem ar Administrācijas personāla ģenerāldirektora 2006. gada 19. decembra paziņojumu;

atcelt individuālos lēmumus par atbrīvojumu no dienesta, kas, pamatojoties uz šo protokolu vai OSP pārstāvju 2006. gada 26. maija aprēķinu, kas pamatots ar 2006. gada maija Briseles vietējā līmeņa vēlēšanu rezultātiem un apstiprināts ar 2006. gada 19. decembra protokolu, pieņemti par labu "Alianses" un/vai "FFPF" pārstāvjiem;

atcelt Personāla un administrācijas ģenerāldirektora 2006. gada 14. novembra lēmumu, ar kuru tika izbeigts Marquez-Garcia norīkojums darbā uz pusslodzi un viņa atjaunošana darbā uz pilnu slodzi;

piespriest Komisijai katram prasītājam samaksāt atlīdzību par morālo un politisko kaitējumu kā Arodbiedrību apvienības pārstāvjiem un morālo kaitējumu un kaitējumu karjerai kā ierēdņiem vai līgumdarbiniekiem simboliskā viena eiro apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________