Language of document :

Beroep ingesteld op 4 december 2007 - Sergio e.a. / Commissie

(Zaak F-137/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giovanni Sergio (Brussel, België), en anderen (vertegenwoordiger: M. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de "ontwerpovereenkomst tussen de vak- en beroepsorganisaties en het directoraat-generaal Personeelszaken en Algemeen beheer (DG ADMIN)", de bij het protocol van 19 december 2006 bevestigde besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) en het besluit van 14 november 2006 - Vordering tot schadevergoeding in de vorm van één symbolische euro

Conclusies

nietig te verklaren de "ontwerpovereenkomst tussen de vak- en beroepsorganisaties en DG ADMIN inzake de toewijzing van middelen voor de personeelsvertegenwoordiging in 2006" waarvan de secretaris van de Alliance en de respectievelijke presidenten van de Union Syndicale Fédérale (USF) en de Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) bij nota van de directeur-generaal Personeelszaken en Algemeen beheer in kennis zijn gesteld;

nietig te verklaren de individuele besluiten tot vrijstelling van dienst die ten behoeve van de vertegenwoordigers van de "Alliance" en/of van de "FFPE" zijn vastgesteld op basis van die ontwerpovereenkomst dan wel van de op 26 mei 2006 gemaakte berekening van de vertegenwoordiging van de vak- en beroepsorganisaties gebaseerd op de resultaten van de verkiezingen van de plaatselijke afdeling Brussel in mei 2006, en die bij het protocol van 19 december 2006 zijn bevestigd;

nietig te verklaren het besluit van de directeur-generaal Personeelszaken en Algemeen beheer van 14 november 2006 om de halftijdse detachering van de heer Marquez-Garcia te beëindigen en hem voltijds te herplaatsen in zijn dienst;

de Commissie te veroordelen tot betaling aan elk van de verzoekers van één symbolische euro ter vergoeding van hun morele en politieke schade als vertegenwoordigers van de Union Syndicale en van hun morele en loopbaanschade als ambtenaar of functionaris;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________