Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 30. oktobrī - Smadja/Komisija

(lieta F-135/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Daniele Smadja, New Delhi (Indija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, kas prasītāju, A*15 pakāpes 4. līmenī iepriekš klasificētu ierēdni, pēc viņas pirmās iecelšanas amatā atcelšanas viņu atkārtoti ieceļ RELEX.B direkcijas direktores amatā atcelšana tiktāl, ciktāl tas nosaka viņas klasificēšanu A*15 pakāpes 1. līmenī. Prasība par morālo kaitējumu un materiālo zaudējumu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2006. gada 21. decembra amatā iecelšanas aktu tiktāl, ciktāl tas viņu direktores statusā klasificē A*15 pakāpes 1. līmenī un nosaka viņas darba stāžu līmenī uz 2005. gada 1. novembri pēc viņas atkārtotas iecelšanas 2005. gada 15. novembrī RELEX.B direkcijas "Daudzpusējās attiecības un cilvēktiesības" direktores amatā, kas notika pēc viņas pirmās iecelšanas šajā pašā amatā atcelšanas ar Pirmās instances tiesas 2005. gada 29. septembra spriedumu lietā T-218/02 Napoli Buzzanca/Komisija;

piespriest atbildētājai kompensēt morālos un materiālos zaudējumus, un karjeras aizskārumu EUR 25 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________