Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2007 - Daniele Smadja/Komisia Európskych spoločenstiev

(vec F-135/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Daniele Smadja (Dillí, India) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o vymenovaní žalobkyne, úradníčky pôvodne zaradenej do platovej triedy A*15 platový stupeň 1 v dôsledku jej opätovného vymenovania na miesto riaditeľa Riaditeľstva RELEX.B, po zrušení jej prvého vymenovania. Návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy účastníka konania

zrušenie aktu o vymenovaní žalobkyne z 21. decembra 2006 v časti týkajúcej sa jej zaradenia ako riaditeľa do platovej triedy A*15 platový stupeň 1 a stanovenia jej odpracovaných rokov platového stupňa k 1. novembru 2005 v dôsledku jej opätovného vymenovania 15. novembra 2005 na miesto riaditeľa Riaditeľstva "Viacstranné vzťahy a ľudské práva" RELEX.B, pričom opätovné vymenovanie nasledovalo po zrušení jej prvého vymenovania na rovnaké miesto na základe rozsudku Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2005, Napoli Buzzanca/Komisia, T-218/02,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 25 000 euro ako náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy a zásahu do služobného postupu žalobkyne,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________