Language of document :

2009 m. gegužės 6 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Sergio ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-137/07)1

(Viešoji tarnyba - Teisės ir pareigos - Asociacijų laisvė - Susitarimo tarp profsąjungų bei profesinių organizacijų ir Komisijos protokolas - Protokolo pagrindu priimti individualūs sprendimai dėl delegavimo/atleidimo iš darbo - Asmens nenaudai priimtas aktas - Teisė pareikšti ieškinį - Savo, o ne profsąjungos vardu veikiantis pareigūnas - Nepriimtinumas - Pranešimas apie skundo atmetimą ieškovų advokatui - Termino pareikšti ieškinį pradžia)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Giovanni Sergio (Briuselis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato M. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Pirma, Susitarimo tarp profsąjungų ir profesinių organizacijų ir Personalo ir administracijos generalinio direktorato (GD ADMIN) protokolo, 2006 m. gruodžio 19 d. protokolu patvirtintų Paskyrimų tarnybos sprendimų ir 2006 m. lapkričio 14 d. Sprendimo panaikinimas ir, antra, prašymas priteisti simbolinę vieno euro sumą patirtai žalai atlyginti.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Priteisti iš G. Sergio, P. Blanchard, R. Marquez-Garcia, D. Scheuer ir R. Wurzler bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 79, 2008 3 29, p. 37.