Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-6 ta' Mejju 2009 - Sergio et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-137/07)1

(Servizz pubbliku - Drittijiet u obbligi - Libertà trejdjunjinistika - Protokoll ta' Ftehim Kummissjoni-Organizzazzjonijiet Trejdjunjinistiċi u Professjonali - Deċiżjonijiet individwali ta' kollokament/eżenzjoni mis-servizz ibbażati fuq protokoll - Att li jikkawża preġudizzju - Locus standi - Uffiċjal li jaġixxi f'ismu u mhux f'isem organizzazzjoni trejdjunjinistika - Inammissibbiltà - Notifika taċ-ċaħda tal-ilment lill-avukat tar-rikorrenti - Punt ta' tluq tat-terminu għall-preżentata ta' rikors)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Giovanni Sergio (Brussell, il-Belġju) u oħrajn (rappreżentant: M. Lucas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti]

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tal-"Protokoll ta' Ftehim bejn l-Organizzazzjonijiet Trejdjunjinistiċi u Professjonali (OTP) u d-Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Amministrazzjoni (DĠ ADMIN)", kif ukoll tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ħatra kkonfermati mill-Protokoll tad-19 ta' Diċembru 2006 u tad-deċiżjoni tal-14 ta' Novembru 2006 u, min-naħa l-oħra, talba għal danni taħt il-forma tal-ħlas simboliku ta' EUR 1

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer u Wurzler huma kkundannati għall-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 79, 29.03.2008, p. 37.