Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 11. septembri 2008. aasta otsus - Smadja versus komisjon

(Kohtuasi F-135/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Ametisse nimetamine - Palgajärku määramine - Hageja uuesti ametisse nimetamine samale ametikohale pärast esialgse ametisse nimetamise tühistamist Esimese Astme Kohtu otsusega - Proportsionaalsuse põhimõte - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte − Hoolitsemiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniele Smadja (New Delhi, India) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus hageja kui algselt palgaastme A*15 järku 4 määratud ametniku ametisse nimetamise kohta osas, milles see otsus määrab hageja palgaastme A*15 järku 1, sest hageja oli nimetatud uuesti ametisse direktoraadi RELEX.B direktori ametikohale pärast esialgse samale ametikohale nimetamise tühistamist, ja teiseks mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus hageja ametisse nimetamise kohta, millega hageja määrati palgaastme A*15 järku 1, arvestades hageja omandatud staaži selles järgus alates 1. novembrist 2005.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 37, 9.2.2008, lk 35.