Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 - Smadja v. komissio

(Asia F-135/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Nimitys - Palkkatason määrittäminen - Kantajan nimittäminen uudelleen samaan virkaan sen jälkeen, kun kantajan alkuperäinen nimitys oli kumottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamalla tuomiolla - Suhteellisuusperiaate - Luottamuksensuojan periaate − Huolenpitovelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Smadja (New Delhi, Intia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen komission tekemän kantajan, joka oli alun perin palkkaluokan A*15, tason 4, virkamies, nimittämistä koskevan päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi A*15, taso 1, sillä perusteella, että kantaja nimitettiin ulkosuhteiden pääosastoon (RELEX) kuuluvan osaston B johtajaksi sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen nimityksensä oli kumottu, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 21.12.2006 tekemä päätös, jolla vahvistetaan Smadjan palkkaluokaksi A*15, taso 1, ja hänen ikälisänsä 1.11.2005 saakka, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 37, 9.2.2008, s. 35.