Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. septembra 2008 - Smadja proti Komisiji

(Zadeva F-135/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlitev - Imenovanje - Plačilni razred - Ponovno imenovanje tožeče stranke na isto delovno mesto, potem ko je Sodišče prve stopnje s sodbo njeno prvo imenovanje razglasilo za nično - Načelo sorazmernosti - Načelo varstva zaupanja v pravo − Dolžnost skrbnega ravnanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniele Smadja (New Delhi, Indija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije o imenovanju tožeče stranke, uradnice, ki je bila sprva razporejena v naziv A*15, plačilni razred 4, v delu, v katerem po njenem ponovnem imenovanju na mesto direktorja Direkcije RELEX.B, po razglasitvi ničnosti prvega imenovanja, določa njeno razporeditev v naziv A*15, plačilni razred 1, in drugič, zahtevek za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode.

Izrek sodbe

1)    Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 21. decembra 2006 o razporeditvi D. Smadja v naziv A*15, plačilni razred 1, z delovno dobo v tem plačilnem razredu od 1. novembra 2005, se razglasi za nično.

2)    Komisija Evropskih skupnosti nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 37, 9.2.2008, str. 35.