Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2010. október 28.

F‑9/09. sz. ügy

Isabel Vicente Carbajosa és társai

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 versenyvizsga – Sérelmet okozó aktus – A pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján – Az EPSO hatáskörének hiánya”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben I. Vicente Carbajosa és a Bizottság két másik tisztviselője, illetve ideiglenes alkalmazottja az Európai Személyzeti Hivatal (EPSO) által hozott, az EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 nyílt versenyvizsga vizsgakiírásának elfogadásáról és közzétételéről szóló határozatok, valamint az említett versenyvizsgák előválogató tesztjei és az írásbeli vizsgái kijavítására, továbbá szóbeli vizsgái értékelésére vonatkozó határozatok megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az EPSO azon határozatait, amelyekben I. Vicente Carbajosát az EPSO/AD/117/08 versenyvizsga, N. Lehtinent és M. Menchént pedig az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga tekintetében nem vették fel a teljes pályázat benyújtására felkért pályázók listájára. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében mint elfogadhatatlant elutasítja. A Bizottság viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Valamely versenyvizsgából kizárt olyan pályázó, aki a versenyvizsga valamennyi aktusának megsemmisítését kéri – A felperes kizárására korlátozott elfogadhatóság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

2.      Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) – Tisztviselők felvételi versenyvizsgáinak lefolytatása – Az EPSO szerepe – Segítségnyújtás a vizsgabizottságnak

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 1., 4. és 7. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

1.      Azon pályázónak a versenyvizsga‑eljárás megsemmisítése iránti kérelme, akinek a valamely nyílt versenyvizsgán való lehetséges részvétel céljából a teljes pályázat benyújtására felkért pályázók listájára való felvételét mellőzték, csak annyiban elfogadható, amennyiben a kérdéses listára való felvételének mellőzésére irányul.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑173/99. sz., Elkaïm és Mazuel kontra Bizottság ügyben 2000. május 25‑én hozott ítélete (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑101. o. és II‑433. o.) 23. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Jóllehet az EPSO‑ra bízott feladatokat úgy alakították ki, hogy ezt a szervet az Unió személyzeti felvételi politikája meghatározásának és végrehajtásának fontos szereplőjévé tegyék, mindazonáltal a tisztviselők felvételi versenyvizsgájának lefolytatásában betöltött szerepe – bár jelentős, mivel a vizsgabizottságot segíti – mindenképpen másodlagos marad a vizsgabizottság szerepéhez képest, amelynek helyébe egyébiránt nem léphet.

Bár tény, hogy a személyzeti szabályzat III. mellékletének 1. cikke alapján a kinevezésre jogosult hatóság – vagyis 2002 óta az EPSO – állapítja meg a versenyvizsga‑kiírást, amely meghatározza a vizsgára bocsátás feltételeit, ezzel együtt, amint az az említett, a 2004. évi reform alkalmával az EPSO feladatairól szóló 7. cikkel való kiegészítés céljából módosított melléklet 4. cikkéből kitűnik, a versenyvizsga‑eljárás megkezdését követően az EPSO szerepe arra korlátozódik, hogy megállapítsa azon pályázók listáját, akik megfelelnek a személyzeti szabályzat 28. cikkének a), b) és c) pontjában megállapított feltételeknek – vagyis annak, hogy az Unió valamely tagállamának állampolgárai és állampolgári jogaikat gyakorolhatják, a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt minden kötelezettségnek eleget tesznek, továbbá a megpályázott feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek megfelelnek –, valamint hogy e listát a pályázók anyagával együtt megküldje a felvételi bizottság elnökének. A személyzeti szabályzat tehát nem bíz olyan feladatokat az EPSO‑ra, amelyek közvetlenül a személyi állomány kiválasztására vonatkoznak.

(lásd a 48. és 49. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑35/08. sz., Pachtitis kontra Bizottság ügyben 2010. június 15‑én hozott ítéletének 58. pontja, az ítélettel szemben T‑361/10. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt.

3.      Ha a Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Személyi Felvételi Hivatal (EPSO) azon határozatát, amelyben mellőzi a pályázónak a valamely nyílt versenyvizsgán való lehetséges részvétel céljából a teljes pályázat benyújtására felkért pályázók listájára való felvételét, az érintett jogainak megfelelő védelmét jelenti az, ha a kinevezésre jogosult hatóság e pályázó számára méltányos megoldást keres, és nem szükséges a versenyvizsga valamennyi eredményét megkérdőjelezni, vagy az ezen eredményeken alapuló kinevezéseket megsemmisíteni.

(lásd a 60. és 62. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 144/82. sz., Detti kontra Bíróság ügyben 1983. július 14‑én hozott ítéletének (EBHT 1983., 2421. o.) 33. pontja; C‑242/90. P. sz., Bizottság kontra Albani és társai ügyben 1993. július 6‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., I‑3839. o.) 13. és 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑32/89. és T‑39/89. sz., Marcopoulos kontra Bíróság egyesített ügyekben 1990. június 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑281. o.) 44. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑53/08. sz., Bouillez és társai kontra Tanács ügyben 2010. május 5‑én hozott ítéletének 82. és 83. pontja.