Language of document :

Kanne 30.1.2009 - Faria v. SMHV

(Asia F-7/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Espanja) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota ajalta 1.10.2006 - 30.9.2007 laadittu arviointikertomus ja velvoittaa vastaaja korvaamaan kantajan kärsimät vahingot.

Vaatimukset

Ajalta 1.10.2006 - 30.9.2007 laadittu arviointikertomus on kumottava

17.10.2008 tehty päätös, jolla on hylätty kantajan oikaisuvaatimus, on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista

vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta, jonka kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 100 000 euroa, kärsitystä aineettomasta vahingosta

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________