Language of document :

Tožba, vložena 30. januarja 2009 - Faria proti UUNT

(Zadeva F-7/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007 in naložitev toženi stranki, naj plača škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Ocenjevalno poročilo za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007 naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se odločba z dne 17. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je vložila tožeča stranka, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo, ocenjeno ex aequo et bono na 100.000 evrov;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov.

____________