Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 3. februārī - Moschonaki/Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

(lieta F-10/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chrysanthe Moschonaki, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lūgums atcelt lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītājas sūdzība par cilvēkresursu nodaļas vadītāju par uzmākšanos un, otrkārt, lūgums piespriest atbildētājam samaksāt prasītājai atlīdzību par nodarīto kaitējumu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Fonda direktora 2008. gada 29. februāra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītājas sūdzība par cilvēkresursu nodaļas vadītāju par uzmākšanos;

vajadzības gadījumā atcelt Fonda 2008. gada 24. oktobra tiešo lēmumu, ar ko ir noraidīta sūdzība, kuru 2008. gada 27. jūnijā prasītāja iesniegusi atbilstoši 90. panta 2. punktam;

piespriest Fondam samaksāt prasītājai atlīdzību, kas provizorisko noteikta EUR 100 000 apmērā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________