Language of document :

2009. január 26-án benyújtott kereset - Soerensen Ferraresi kontra Bizottság

(F-5/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Ayo Soerensen Ferraresi (Milánó, Olaszország) (képviselő: C. di Vuolo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kárainak megtérítése iránti kérelem, amelyek a vele szemben alkalmazott lelki zaklatásból eredően, valamint a rokkantsági bizottság azon határozata folytán keletkeztek, amely rokkantság miatt hivatalból nyugállományba helyezte őt

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes testi épségében keletkezett, valamint az őt ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________