Language of document :

Beroep ingesteld op 26 januari 2009 - Soerensen Ferraresi / Commissie

(Zaak F-5/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Ayo Soerensen Ferraresi (Milaan, Italië) (vertegenwoordiger: C. Di Vuolo, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vordering tot vergoeding van de schade die verzoekster heeft geleden als gevolg van psychisch geweld en van het besluit van de invaliditeitscommissie om haar ambtshalve een invaliditeitspensioen toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van verzoekster fysieke, materiële en immateriële schade;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________