Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. února 2010 - Faria v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

(Věc F-7/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Hodnotící zpráva - Hodnocené období 2006/2007 - Žádost o zrušení hodnotící zprávy - Zjevně nesprávné posouzení - Náhrada nemajetkové újmy"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španělsko) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupci: I. de Medrano Caballero, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotící zprávy za období od 1. října 2006 do 30. září 2007, jakož i to, aby žalovanému byla uložena náhrada škod vzniklých žalobkyni.

Výrok rozsudku

Hodnotící zpráva žalobkyně za období od 1. října 2006 do 30. září 2007 vydaná Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se ruší.

Ve zbývající části se žaloba odmítá.

OHIM ponese kromě vlastních nákladů řízení také tři čtvrtiny nákladů řízení žalobkyně.

Žalobkyně ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 69, 21.3.2009, s. 55.