Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2022. március 24-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Galapagos BidCo. S.a.r.l. kontra DE, a Galapagos S.A. felszámolójaként eljárva, Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

(C-723/20. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – (EU) 2015/848 rendelet – Fizetésképtelenségi eljárás – A 3. cikk (1) bekezdése – Joghatóság – A fizetésképtelenségi főeljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően az adós fő érdekeltségei központjának valamely másik tagállam területére való áthelyezése)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Galapagos BidCo. S.a.r.l.

Alperesek: DE, a Galapagos S.A. felszámolójaként eljárva, Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Rendelkező rész

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a tagállami bíróság, amelyhez fizetésképtelenségi főeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, továbbra is kizárólagos joghatósággal rendelkezik az ilyen eljárás megindítására, ha az adós e kérelem benyújtását követően, de azt megelőzően, hogy e bíróság ezen kérelmet elbírálta volna, fő érdekeltségeinek központját valamely másik tagállamba helyezi át. Következésképpen, és amennyiben e rendelet az említett kérelemre továbbra is alkalmazandó, valamely másik tagállamnak az ugyanezen célból benyújtott kérelem tárgyában később eljáró bírósága főszabály szerint mindaddig nem állapíthatja meg joghatóságát a fizetésképtelenségi főeljárás megindítására, amíg az előbbi bíróság nem hozott határozatot, és nem állapította meg joghatóságának hiányát.

____________

1 HL C 128., 2021.4.12.