Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španija) 11. februarja 2021 – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia

(Zadeva C-86/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Nasprotna stranka: Delia

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 45 PDEU in člen 7 Uredbe št. [492]/20111 nasprotujeta nacionalni določbi, kot je člen 6(2)(c) Decreto 43/2009, de 2 de julio (odlok št. 43/2009 z dne 2. julija 2009), ki preprečuje priznavanje dela, opravljenega v določeni poklicni skupini v okviru javnega zdravstva druge države članice Evropske unije?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se priznanje dela, opravljenega v okviru sistema javnega zdravstva v državi članici, lahko pogoji s predhodno potrditvijo izpolnjevanja nekaterih splošnih meril za odobritev kariernih sistemov zdravstvenega osebja držav članic Evropske unije?

____________

1 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL 2011, L 141, str. 1)