Language of document :

Tužba podnesena 15. ožujka 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C- 192/18)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer i C. Valero, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

uvrdi da je Republika Poljska, uvođenjem u članku 13. točkama 1. do 3. ustawe z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Zakon od 12. srpnja 2017. o izmjenama Zakona o ustroju redovnih sudova) razlike između dobne granice za stjecanje prava za mirovinu žena i muškaraca koji obavljaju dužnosti sudaca redovnih sudova, sudaca Vrhovnog suda i državnih odvjetnika Republike Poljske, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 5. točke (a) i članka 9. stavka 1. točke (f) Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)1 i

utvrdi da je time što je člankom 13. točkom 1. navedenog zakona snizila dobnu granicu za stjecanje prava na mirovinu koja se primjenjuje na suce redovnih sudova, istodobno dodijelivši ministru pravosuđa pravo da odluči o produženju razdoblja aktivne službe sudaca na temelju članka 1. točke 26. podtočaka (b) i (c) navedenog zakona, Republika Poljska povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 19. stavka 1. drugog podstavka Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

Republici Poljskoj naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija Republici Poljskoj prigovara da je uvođenjem u članku 13. točkama 1.do 3. ustawe z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych odredbi o različitoj dobnoj granici za stjecanje prava na mirovinu za žene i muškarce koji obavljaju dužnosti sudaca redovnih sudova, sudaca Vrhovnog suda i državnih odvjetnika i time što je člankom 13. točkom 1. navedenog zakona dobnu granicu za stjecanje prava na mirovinu koja se primjenjuje na suce redovnih sudova, istodobno dodijelivši ministru pravosuđa pravo da odluči o produženju razdoblja aktivne službe sudaca na temelju članka 1. točke 26. podtočaka (b) i (c) navedenog zakona, Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 5. točke (a), članka 9. stavka 1. točke (f) Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) i obveze koje proizlaze iz članka 19. stavka 1. drugog podstavka Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________

1 SL 2006., L 204, str. 23. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246. i ispravak SL 2017., L 162, str. 56.)