Language of document :

Tožba, vložena 15. marca 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-192/18)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer in C. Valero)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Republika Poljska s tem, da je v členu 13, točke od 1 do 3, zakona z dne 12. julija 2017 o spremembi zakona o sestavi rednih sodišč [Prawo o ustroju sądów powszechnych] uvedla različne upokojitvene starosti za ženske in moške, ki se zaposlijo v sodniški službi na rednih sodiščih, v sodniški službi na vrhovnem sodišču ali v službi pri državnem tožilstvu, ni izpolnila obveznosti iz člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 5(a) in 9(1)(f) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1 , in

ugotovi naj se, da Republika Poljska s tem, da je v členu 13, točka 1, navedenega zakona upokojitveno starost za sodnike na rednih sodiščih znižala in hkrati ministru za pravosodje podelila pravico, da v skladu s členom 1, točka 26(b) in (c), tega zakona odloča o podaljšanju delovnega obdobja sodnikov, ni izpolnila obveznosti iz člena 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija Republiki Poljski očita, da s tem, da je v členu 13, točke od 1 do 3, zakona z dne 12. julija 2017 o spremembi zakona o sestavi rednih sodišč uvedla predpise, ki določajo različne upokojitvene starosti za ženske in moške, ki se zaposlijo v sodniški službi na rednih sodiščih, v sodniški službi na vrhovnem sodišču ali v službi pri državnem tožilstvu, in s tem, da je v členu 13, točka 1, navedenega zakona upokojitveno starost za sodnike na rednih sodiščih znižala in hkrati ministru za pravosodje podelila pravico, da v skladu s členom 1, točka 26(b) in (c), tega zakona odloča o podaljšanju delovnega obdobja sodnikov, ni izpolnila obveznosti iz člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 5(a) in 9(1)(f) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) oziroma obveznosti iz člena 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________

1 UL L 204, str. 23.