Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. novembra 2019 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-192/18)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU – Pravna država – Učinkovito pravno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije – Načeli neodstavljivosti in neodvisnosti sodnikov – Znižanje upokojitvene starosti za sodnike poljskih splošnih sodišč – Možnost nadaljevanja opravljanja sodniških funkcij po dopolnitvi na novo določene starosti po odobritvi ministra za pravosodje – Člen 157 PDEU – Direktiva 2006/54/ES – Člen 5(a) in člen 9(1)(f) – Prepoved diskriminacije na podlagi spola v zvezi s plačilom, zaposlovanjem in delom – Uvedba različne upokojitvene starosti glede na spol za sodnice in sodnike poljskih splošnih sodišč in Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska) ter za poljske državne tožilke in tožilce)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero in H. Krämer, agenti)

Tožena stranka: Republika Poljska (zastopniki: B. Majczyna, K. Majcher in S. Żyrek, agenti, skupaj z W. Gontarskim, avocat)

Izrek

1.    Republika Poljska s tem, da je v členu 13, točke od 1 do 3, ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (zakon o spremembi zakona o organizaciji splošnih sodišč in nekaterih drugih zakonov) z dne 12. julija 2017 uvedla različne upokojitvene starosti glede na spol za sodnice in sodnike, ki so zaposleni na poljskih splošnih sodiščih in na Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska), ter za poljske državne tožilke in tožilce, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 157 PDEU, člena 5(a) in člena 9(1)(f) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu.

2.    Republika Poljska s tem, da je ministra za pravosodje (Poljska) pooblastila, da na podlagi člena 1, točka (26)(b) in (c), zakona o spremembi zakona o organizaciji splošnih sodišč in nekaterih drugih zakonov z dne 12. julija 2017 odobri ali zavrne nadaljnje opravljanje sodniške funkcije sodnikom poljskih splošnih sodišč po dopolnitvi nove upokojitvene starosti teh sodnikom, kot je bila znižana v skladu s členom 13, točka 1, tega zakona, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 19(1), drugi pododstavek, PEU.

3.    Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 182, 28.5.2018.