Language of document :

Beroep ingesteld op 6 april 2018 – Qualcomm/Commissie

(Zaak T-235/18)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Qualcomm, Inc. (San Diego, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla en M. English, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het bestreden besluit;

nietigverklaring of, subsidiair, aanzienlijke verlaging van het boetebedrag;

gelasting van de in het verzoekschrift genoemde maatregelen tot organisatie van de procesgang of van instructie; en

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij zeven middelen aan.

Eerste middel: kennelijke procedurele gebreken in het bestreden besluit;

Tweede middel: het bestreden besluit bevat kennelijke beoordelingsfouten, een gebrekkige motivering en een onjuiste opvatting van het bewijs bij het afwijzen van Qualcomm’s efficiëntie-verweer;

Derde middel: het bestreden besluit geeft blijk van kennelijke juridische fouten en beoordelingsfouten bij de vaststelling dat de litigieuze overeenkomsten mogelijk mededingingsverstorende gevolgen konden hebben;

Vierde middel: het bestreden besluit bevat kennelijke beoordelingsfouten aangaande de afbakening van de relevante productmarkt en de vaststelling van een machtspositie;

Vijfde middel: het bestreden besluit geeft blijk van kennelijke juridische fouten en beoordelingsfouten en van een gebrekkige motivering met betrekking tot de duur van de vermeende inbreuk;

Zesde middel: het bestreden besluit bevat kennelijke beoordelingsfouten bij het toepassen van de richtsnoeren voor boeteberekening en schendt het evenredigheidsbeginsel; en

Zevende middel: het bestreden besluit bevat kennelijke beoordelingsfouten bij de vaststelling of de Commissie bevoegd is en of er sprake is van beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten.

____________