Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Liège (Belgia) la 28 ianuarie 2021 – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL/État belge – SPF Finances

(Cauza C-53/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Liège

Părțile din procedura principală

Apelantă: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Intimat: État belge – SPF Finances

Întrebarea preliminară

Articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări sau unei practici naționale potrivit căreia societățile stabilite într-un prim stat membru care utilizează serviciile societăților stabilite într-un al doilea stat membru sunt obligate, pentru a evita instituirea unei contribuții de impozit pe profit egale cu 100 % sau cu 50 % din sumele facturate de acestea din urmă, să stabilească și să transmită administrației fiscale fișe și extrase recapitulative referitoare la aceste cheltuieli, în timp ce, dacă utilizează serviciile societăților rezidente, ele nu sunt supuse unei astfel de obligații pentru a evita instituirea cotizației menționate?

____________