Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 20. mai 2011. aasta määrus - Florentiny versus parlament

(kohtuasi F-90/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 55, 19.2.2011, lk 36.