Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-20 ta' Mejju 2011

Florentiny vs Il-Parlament

(Kawża F-90/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 55, 19.02.2011, p.36.