Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 20. mája 2011 - Florentiny/Parlament

(vec F-90/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011, s. 36.