Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 25. maija rīkojums - AL/Parlaments

(lieta F-93/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma.

____________

1 - OV C 328, 04.12.2010, 61. lpp.