Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 - Dricot-Daniele a další v. Komise

(Věc F-92/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgie) a další (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-92/10, Dricot-Daniele a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.11, s. 40.