Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. března 2013 – AK v. Komise

(Věc F-91/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Článek 43 první pododstavec služebního řádu – Opožděné vyhotovení posudku o vývoji služebního postupu – Nemajetková újma – Ztráta naděje na povýšení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AK (Esbo, Finsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl zamítnut žalobcův návrh na náhradu škody vzniklé v důsledku nevyhotovení posudků o vývoji služebního postupu a na zahájení administrativního šetření ke zjištění skutkových okolností stran obtěžování, a návrh na náhradu vzniklé škody.Výrok rozsudkuEvropské komisi se ukládá povinnost zaplatit AK částku 15 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy.Evropské komisi se ukládá povinnost zaplatit AK částku 4 000 eur jako náhradu za ztrátu naděje na povýšení do platové třídy A 5 či vyšší před 1. březnem 2008.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené AK.