Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. märtsi 2013. aasta otsus – AK versus komisjon

(kohtuasi F-91/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Personalieeskirjade artikli 43 esimene lõik – Karjääriarengu aruannete hiline koostamine – Mittevaraline kahju – Edutamisvõimaluse kaotus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AK (Espoo, Soome) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada hüvitist kahju eest, mis tekkis seetõttu, et ei olnud koostatud karjääriarengu aruannet, ning algatada haldusjuurdlus tuvastamaks ahistamise asjaolusid, ning nõue hüvitada tekitatud kahju.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt AK-le välja hüvitis summas 15 000 eurot talle tekitatud mittevaralise kahju eest.

Mõista Euroopa Komisjonilt AK-le välja hüvitis summas 4 000 eurot edutamisvõimaluse kaotuse eest astmest A 5 astmest kõrgemale astmele või võrdväärsele astmele enne 1. märtsi 2008.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja AK kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 13, 15.1.2011, lk 40.