Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2010 г. - Bovagnet/Комисия

(Дело F-89/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: François-Carlos Bovagnet (Люксембург, Люксембург) (представители: M. Korving, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника да не възстанови изцяло таксите за обучение на децата на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се уважи жалбата, подадена по административен ред от жалбоподателя и да му се осигури възстановяване в пълен размер на сумите по всички спорни фактури във връзка с учебната 2009/2010 година, а именно, изплащането на сумата от 2,580 EUR от Службата за управление и плащане по индивидуални права,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________