Language of document :

Žaloba podaná dne 27. září 2010 - Bovagnet v. Komise

(Věc F-89/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: François-Carlos Bovagnet (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované nenahradit žalobci školné dětí žalobce v plné výši.

Návrhové žádání žalobce

Vyhovět stížnosti žalobce a přiznat mu náhradu všech sporných faktur týkajících se školního roku 2009/2010 v plné výši, tj. vyplacení částky ve výši 2 580 eur Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO);

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________