Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (yhden tuomarin kokoonpano) 4.6.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-119/11)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta – Telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa toimitettu kannekirjelmä, joka on allekirjoitettu leimalla tai muulla asianajajan allekirjoitusta esittävällä tavalla – Kanteen nostaminen myöhässä)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan vaatimus yhtäältä niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka kantaja väittää aiheutuneen siitä, kun komission toimihenkilöt tunkeutuivat hänen virka-asuntoonsa Luandassa 14., 16. ja 19.3.2002, ja toisaalta tuolloin otettujen valokuvien jäljennösten luovuttamisesta ja kaiken kyseiseen tapahtumaan liittyvän asiakirja-aineiston tuhoamisesta.

Määräysosa

Osa kanteesta jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osa siitä hylätään selvästi perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 71.