Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 28. novembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-125/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepielaist prasītāju konkursa EPSO/AST/111/10 novērtēšanas pārbaudījumiem

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājai tika liegtas tiesības piedalīties konkursa EPSO/AST/111/10 – Sekretāri(-es) (AST 1) novērtēšanas pārbaudījumos;

atkārtoti iekļaut prasītāju šī konkursa ietvaros rīkotajā darbā pieņemšanas procedūrā, vajadzības gadījumā organizējot jaunus novērtēšanas pārbaudījumus;

katrā ziņā noteikt EPSO pienākumu sniegt tās rīcībā esošo informāciju par rezultātiem, kādus visi kandidāti ir ieguvuši d) un e) pārbaudījumā;

pakārtoti, ja netiktu apmierināta pamata prasība, quod non samaksāt prasītājai iepriekš noteiktu un ex aequo et bono summu EUR 50 000 apmērā;

katrā ziņā samaksāt prasītājai iepriekš noteiktu un ex aequo et bono summu EUR 50 000 apmērā kā atlīdzību par nodarītu morālo kaitējumu.