Language of document :

2. aprillil 2009 esitatud hagi -Visser -Fornt Raya versus Europol

(Kohtuasi F-35/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haag, Madalmaad) (esindaja: P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega teatati hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta, ja 7. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus esimese otsuse peale.

Hageja nõuded

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta, ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus hageja kaebuse kohta, milles leiti, et hageja vastuväited 12. juuni 2008. aasta otsusele on põhjendamatud;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________