Language of document :

Sag anlagt den 1. april 2009 - Tzvetanova mod Kommissionen

(Sag F-33/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at yde sagsøgeren udlandstillæg efter artikel 4, stk. 1, litra a), i bilag VII til vedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at yde sagsøgeren udlandstillæg.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________